25 000 Ft FELETT INGYENES SZÁLLÍTÁS (KIVÉVE BÚTOROK) / 30 NAPOS VISSZAVÉT

Jótállás

Jótállás

A Butlers márka forgalmazójaként a Vidámnyik Kft. szavatolja, hogy eladáskor hibátlan terméket ad át vásárlójának, melynek nincsen rejtett hibája, avagy esetleges hibájáról a vásárlót értesíti. Vidámnyik Kft. jótáll azért, hogy az értékesített fogyasztási cikk rendeltetésszerű használata esetén legalább 2 (bizonyos termékeknél 3) évig kifogástalanul fog működni. 


Amennyiben úgy érzi, hogy ezen vállalásunknak nem tudtunk megfelelni, arra kérjük, hogy rendelésszámmal és a vásárlást igazoló számlával mihamarabb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a webshop@butlers.hu email címen, hogy igényét kivizsgálhassuk és megfelelően eljárhassunk. 


(1) A jogszabály értelmében jótállás, vagy szavatosság érvényesítése során Ön  a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 


(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 


(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 


(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 


A jótállás időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától számolódik az alábbiak szerint:

10.000 - 250.000 Ft közötti értékű termékeknél: 2 év

250.000 Ft feletti értékű termékeknél: 3 év

A jótállás a webshopban kapható termékek közül az alábbi termékkörökre érvényesíthető:- elektronikai termékek- bútorok- lámpák- műfenyőkA jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. Jelen jótállás kötelezettje az importáló Vidámnyik Kft., melynek elérhetőségeit és adatait a webáruház „elérhetőségek” menüpontjában találja.

 

Biztosan törölni akarod a kosárból?
 
 
Törlöm