Adatvédelem


 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A BUTLERS webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

Az egyes résztevékenységekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetők el:

 

Webáruházi vásárlás során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Webáruházi regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Sütiszabályzat (Cookie szabályzat)